Търсене:


 

Категории Продукти
Идустриална техника и оборудване
Автоматизация и роботика (19)
Автосервизно оборудване (98)
Генератори (41)
Други (7)
Дървообработваща техника (20)
Електрически инструменти (50)
Електричество (169)
Електроника (12)
Заваръчна техника и консумативи (39)
Измервателни инструменти и машини (19)
Индустриални маркучи (47)
Компресори и оборудване (19)
Масла, греси и техника за тях (16)
Металообработваща техника (10)
Оборудване за пречиствателни станции (19)
Пневматични инструменти (31)
Пневматични компоненти (67)
Подемни и теглещи механизми (20)
Помпи (54)
Почистваща техника (47)
Ръчни инструменти (52)
Складово оборудване (70)
Хидравлични компоненти (11)
Строителство
ВиК и ОВИ (142)
Земекопна и товарачна техника (25)
Малка строителна механизация (32)
Подемно - строителна техника (24)
Пътностроителна и пътноремонтна техника (24)
Строителна техника ПОД НАЕМ (1)
Строителни материали (21)
Техника за комунално строителство (6)
Земеделие
Брани (3)
Валяци (1)
Комбайни (1)
Косачки (7)
Култиватори (6)
Плугове (3)
Прецизно земеделие (8)
Пръскачки (3)
Разпръсквачки (1)
Сеялки (4)
Трактори (7)
Фрези (5)
Общи условия

Условия за ползване

Условия за Ползване на INDUSTRIAL.BG

Последна актуализация: 05/01/09

Тук ще намерите условията, при които можете да ползвате INDUSTRIAL.BG За да ползвате INDUSTRIAL.BG Вие трябва да се запознаете и приемете посочените в Условия за Ползване на INDUSTRIAL.BG и Политика за Съхранение и Ползване на Личните Данни във INDUSTRIAL.BG документи. Ако не приемате тези условия, Вие не бива да ползвате INDUSTRIAL.BG. Ползването на INDUSTRIAL.BG ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

INDUSTRIAL.BG запазва правото си да ревизира настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като публикува допълненията и измененията в този сайт.

Описание на Услугата
INDUSTRIAL.BG е услуга, позволяваща на потребителите да открият, да се свържат и поддържат контакт с:
• потенциални и настоящи клиенти
• потенциални и настоящи доставчици
• бизнес контакти

Вие декларирате, че:
(а) сте на 18 или повече години
(б) предоставената от Вас по време и след регистрация информация е коректна и пълна
(в) нямате вече съществуващ акаунт във INDUSTRIAL.BG
(г) нямате блокиран или изтрит по Ваша вина акаунт във INDUSTRIAL.BG
(д) ако вече имате регистрация във INDUSTRIAL.BG, се задължавате да коригирате възможните несъответсвия или да преустановите ползването на INDUSTRIAL.BG и поискате от нас прекратяване на Вашият акаунт

Потребителско Име и Парола
Вие се задължавате:
(а) да пазите Вашата парола и потребителско име в тайна и поемете пълната отговорност за действията извършени с тях
(б) да не предоставяте Вашето потребителско име и парола на други потребители
(в) в случай на неоторизирана употреба на Вашия акаунт, незабавно да уведомите INDUSTRIAL.BG.

Прекратявне на Услугата
INDUSTRIAL.BG може да прекрати Вашия акаунт в следните случаи:
(а) нарушаване на настоящите условия за ползване на INDUSTRIAL.BG или допълнителните условия и напътсвия намиращи се в сайта
(б) заявка за прекратяване на акаунта от самите Вас
(в) непредвидени технически проблеми
(г) дълъг период на неизползване

INDUSTRIAL.BG запазва правото си да прекрати Вашия акаунт и достъп до предлаганите услуги, независимо от изброените по-горе причини, без предварително предупреждение, с или без изрична причина.

Прекратяването на акаунт, поради неспазване на Условията за Ползване на INDUSTRIAL.BG води до:
(а) прекратяване на достъпа до предлаганите от INDUSTRIAL.BG услуги
(б) изтриване на акаунта и свързаната с него информация
(г) отказ за предоставяне на услугата в бъдеще

Поведение във INDUSTRIAL.BG
Вие се задължавате да не:
(а) публикувате или използвате при комуникация материали или език с обиден, заплашителен, клеветнически или неприличен характер.
(е) обиждате или злоупотребявате директно или индиректно с други потребители на INDUSTRIAL.BG
(б) разпространявате информация, за която нямате права за разпространение, в частност, но не само, поради договорни отношения.
(в) публикувате или разпространявате материали, които нарушават патентни права, авторски права, търговски тайни или други свързани права.
(д) изпращате или разпространявате нежелани и неоторизирани (без изричното съгласие на получателя) рекламни и промоционални материали или използвате “пирамидални схеми” и други схеми попадащи в тази категория.
(з) правите опити за разпространение на вируси или други средства попадащи в тази категория.
(л) ръчнo или автоматично събирате информация във INDUSTRIAL.BG
(ж) публикувате съдържание в полета несъответстващо с предназначението им.
(и) съботирате или затруднявате предлаганите от INDUSTRIAL.BG услуги, чрез неспазване на изискванията, процедурите и политиката на INDUSTRIAL.BG
(к) съботирате или затруднявате предлаганите от INDUSTRIAL.BG услуги, чрез опити за техническо вмешателство.

Информация Предоставяна от Потребителите във INDUSTRIAL.BG
По време и след регистрация потребителите на INDUSTRIAL.BG въвеждат информация, която е видима за други потребители на INDUSTRIAL.BG (за повече информация вижте Политика за Съхранение и Ползване на Личните Данни във INDUSTRIAL.BG).
(а) Вие поемате отговорност за информацията публикувана от Вас във INDUSTRIAL.BG
(б) Вие осъзнавате, че отговорността за информацията публикувана от други потребители на FRIENDS.bg е изцяло тяхна
(в) Вие осъзнавате, че INDUSTRIAL.BG не може да гарантира самоличността на потребителите, с които е възможно да имате взаимоотношения по време на използване на услугите във INDUSTRIAL.BG
(г) Вие осъзнавате, че INDUSTRIAL.BG не може да гарантира, че информацията, която други потребители дават за себе си и/или връзките, които имат са автентични.

Комуникация между Потребителите на INDUSTRIAL.BG и INDUSTRIAL.BG
За функциониране на услугата е необходима комуникация между Вас и INDUSTRIAL.BG посредством Вашия Email.
(а) Вие се съгласявате да получавате Email-и, необходими за нормалното функциониране на услугата.
(б) Вие се съгласявате Вашето име и Email адрес да бъдат включени в поканите, които изпращате от INDUSTRIAL.BG

Основна Снимка в Профила
Снимката в профила се показва в общите списъци заедно със снимките на други потребители във INDUSTRIAL.BG. Поради споделения характер на общите списъци, снимка с неподходящо съдържание, директно или индиректно, оказва влияние не само върху Вас самите, но и върху останалите потребители показани в списъка.

Публикуването на снимка в профила е опционално, но в случай, че публикувате такава, тя трябва да отговаря на изискванията посочени тук.

Вие се съгласявате, че ще използвате:
(а) подходяща актуална снимка на Вашите продукти, каталози или лога.

Вие се съгласявате, че няма да използвате снимка:

(а) с неподходящ фокус, качество, осветление или фон
(б) обработвана с филтри

INDUSTRIAL.BG няма да активира акаунт с неподходяща снимка.

Мониторинг и Контрол
Въпреки полаганите от INDUSTRIAL.BG усилия за мониторинг и контрол на съдържанието, INDUSTRIAL.BG не поема отговорност за това. Възможно е да попаднете на съдържание, което намирате за неприемливо. В такъв случай, молим да ни уведомите. Поради силно вариращите възгледи и морални стандарти, INDUSTRIAL.BG си запазва правото да предприеме или не действия.

Общи Условия
INDUSTRIAL.BG не поема отговорност:
(а) за това, че услугите не отговарят на вашите изисквания и/или очаквания
(б) за коректността, актуалността и сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието
(в) че сайта ще бъде непрекъснато достъпен и/или без технически проблеми
(д) за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта

Въпроси и Предложения

Ако имате въпроси или предложения относно Условия за Ползване на INDUSTRIAL.BG може да ни изпратите Email на: office@industrial.bg или се свържете с нас на 0878 255 613


Бюлетин
Искам да получавам безплатен бюлетин на e-mail: